Politică de confidențialitate

Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor (“GDPR”) si legislația națională în vigoare.

1. Cine suntem?

Societatea SC MAP LUXURY DISTRIB SRL, cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Buna Ziua, nr.41A, bloc M6C, jud.Cluj, având CUI 43081610, reprezentam operatorul în conformitate cu GDPR.

Datele de contact ale responsabilului societatii cu protecţia datelor sunt: office@finegrapes.ro

telefon : 0750 129 525.

2. Scopul prelucrarii și categoriile de date prelucrate:

Datele dvs. cu caracter personal, sunt prelucrate de societatea noastra, in urmatoarele scopuri:

– In scopul furnizarii de produse / prestarii de servicii din domeniul comertului cu ridicata nespecializat de produse alimentare bauturi si tutun in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale societatii; 

– In scopul urmaririi intereselor legitime ale societatii;

– In scopul furnizarii de informatii cu privire la oferte comerciale (ex: newsletter, mesaje electronice pe diverse canale, etc)

– Furnizarea de informatii de asistenta a nevoilor legate de un anumit produs

– Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile noastre;

SC MAP LUXURY DISTRIB SRL,  prelucrează următoarele categorii de date:

• Nume si prenume, funcţia, adresa, e-mailul, numerele de telefon fix și/sau mobil.

• Informații privind contul dvs., cum ar fi datele plăților datorate sau primite,  numerele de cont sau alte informații în legătură cu contul dvs. sau care sunt incluse în portalul nostru de gestionare a relaţiei comerciale cu fiecare client; email-urile primite;

• Informații privind legitimitatea accesului – vom colecta parole, indicii și informații de securitate similare utilizate pentru autentificare și accesul la conturi și servicii;

• Preferințele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viață atunci când ne spuneți care sunt acestea sau atunci când presupunem care sunt, în baza modului în care utilizați produsele și serviciile noastre.

• Preferinţele în materie de marketing;

• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri, web beacons și alte tehnologii, inclusiv date privind reclamele;

• Informațiile pe care le obținem din alte surse, cum ar fi autorităţi publice sau private, agenții de prevenire a fraudelor, precum și de alți furnizori de date. Acestea includ date demografice, date referitoare la interese, precum și comportamentul la navigarea online.

• Pentru îmbunătățirea serviciilor oferite, convorbirea cu consultanții noștri ar putea fi înregistrată și transcrisă în format text. Dacă sunteți de acord să autorizați înregistrarea și transcrierea, continuați apelul cu consultanții noștri. În cazul în care nu doriți acest lucru, vă rugăm să închideți apelul și să ne contactați prin celelalte mijloace de comunicare.

• Pentru programul de loialitate constând în oferirea unor avantaje, reduceri, discounturi pentru recompensarea fidelităţii clientului.

• Nivelul serviciilor care vi se prestează – de exemplu, probleme operaţionale și alte evenimente care pot afecta serviciile noastre;

• Răspunsurile la invitaţii şi confirmările de participare la evenimente.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare, tranzacţionale, financiare, demografice, de localizare sau alte date personale pe care le colectam direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniţi clientul nostru, sau când folosiţi produsele sau serviciile noastre.

MAP LUXURY DISTRIB SRL nu colectează de la dumneavoastră în mod intenţionat date cu caracter personal sensibile pentru a le stoca. 


Temeiul juridic al prelucrarii

Baza legala pentru colectarea si procesarea datelor dumneavoastra pentru fiecare din scopurile mentionate mai sus este: 

⦁ Contractul de furnizare sau prestari servicii la care dumneavoastra sunteti parte sau cererea dumneavoastra inainte de incheierea unui contract; 

⦁ Interesele comerciale legitime ale societății, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dvs. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. 

⦁ Conformarea cu o cerință legală imperativă, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor noastre ce vor fi prestate; sau

⦁ În plus, în masura în care aţi fost de acord, consimtamantul dumneavoastra. Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezintă un scop aditional prelucrării datelor personale în vederea executării contractului la care sunteti parte şi nu condiţionează furnizarea/prestarea serviciilor contractuale. 

⦁ Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când, de exemplu:

-Cumpărați sau utilizați oricare dintre produsele și serviciile noastre;

– Vă înregistrați pentru un anumit produs sau serviciu;

– Vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;

– Ne contactați prin diverse modalitati sau solicitați informații în legătură cu un produs sau serviciu;

-Vizitați sau navigați pe site-ul nostru.

– Ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs.;

– Atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau

– Sunteți clientul/beneficiarul unei activități comerciale pe care o achiziționăm/prestam.

De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens. Acestea includ agenții de prevenire a fraudelor, anuare comerciale, agenții de verificare/control, agenții de calculare a facturii și prestatori servicii contractate.

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.).

Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.finegrapes.ro

3. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate: 

-Furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea produselor si prestarea serviciilor din domeniul desfasurat de catre noi; 

– Autoritatile statului; 

– Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei;

-Furnizorii societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

4. Durata pastrarii

Datele dumneavoastra personale vor fi păstrate de societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile societatii. 

5. Drepturile dumneavoastra

Aveti dreptul de a retrage oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.

Dreptul de acces – înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.

Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opozitie – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. 

Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.

Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor;

Dreptul de a depune o plangere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Aveti oricand posibilitatea de a transmite o solicitare scrisa la email office@finegrapes.ro, in vederea dezabonarii de la newsletter ori prin care sa isi manifeste in mod expres intentia de a nu mai receptiona din partea noastra prin nicio cale de comunicare, la datele de contact furnizate mesaje de orice tip din partea societatii.

Ne puteti contacta: 

⦁ Prin email – office@finegrapes.ro 

⦁ Telefonic – 0750.129.525