Termeni și condiții

Conditii de utilizare

Accesarea, vizitarea si comandarea produselor de pe site-ul www.finegrapes.roimplica acordul dumneavoastra in privinta termenilor si conditiilor prezentate in continuare.

CUI 43081610 / J12/2949/2020

Va rugam sa cititi cu atentie aceste informatii inainte de a efectua o comanda, intrucat acest fapt implica acceptul dvs. in ceea ce priveste conditiile mentionate mai jos.

1.Elemente definitorii

Urmatorii termeni si conditii generale se vor aplica tuturor vânzarilor de bunuri de catre SC MAP LUXURY DISTRIB SRL, realizate prin intermediul magazinului virtual www.finegrapes.ro catre cumparator.
 
Membru: persoana fizică, persoană juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între Vânzător  pe de o parte și acesta pe de altă parte și care necesită crearea și utilizarea unui Cont;

Contansamblul format dintr-o adresă de e-mail si o parolă care permit unui singur Membru accesul la zone restricționate ale Website-ului prin care se face accesul la Serviciu;

Utilizator: orice persoană care vizitează și/sau interacționează cu Website-ul;

Client: persoana fizică, persoana juridică sau orice altă entitate juridică care are sau obține acces la Conținut si Serviciu, ulterior creării Contului de Membru;

Serviciu: serviciul  de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale Website-ului, în sensul acordării posibilității Clientului să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (inclusiv telefonic);

Conținut: toate informațiile aflate pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric, respectiv:

 • conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Vânzător  prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Vânzătorului  către Client, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de Vânzător  într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul  au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la Vânzător , sau alte date privilegiate ale acestora.
 •  
 • Produse/Bunuri: orice produs pus la dispoziția cumpărătorului prin intermediul Website-ului și care urmează a fi furnizate după încheierea Contractului;
 • Comanda: document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Website-ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Website;

  Specificații: toate specificațiile și/sau descrierile, așa cum sunt menționate/descrise pe Website;

  Contract: plasarea unei Comenzi valide de către Cumpărător și acceptarea acesteia de către Vânzător;

  Contract la distanță: orice contract încheiat între profesionist și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, potrivit Ordonanței de urgență nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice;

  Newsletter / Alertă: mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Vânzător  într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

  Tranzacție: încasare sau rambursare a unei sume rezultată din vânzarea unui Produs / Serviciu de către Vânzător  către Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător , indiferent de modalitatea de livrare.

  Document: Continutul prezentei sectiuni – Termeni și Condiții.

  2. Caracterul obligatoriu
   
  3.1. Folosirea Serviciului implică aderarea Membrului sau Clientului la prezentele Termeni și Condiții prin acceptarea expresă de către dumneavoastră a prezentului Document. Dacă una dintre prevederile acestui act se vădește a fi nulă sau invalidă, toate celelalte rămân valabile, pe cât posibil. În cazul în care se fac referiri la alte Website-uri nu garantăm și/sau confirmăm sub nicio formă tipul de informație pe care îl veți găsi pe acestea. Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă vizitați sau nu aceste Website-uri și luați sau nu în considerare informația găsită acolo. 

  2.2. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Website-ului public disponibil www.finegrapes.ro

  2.3. Prin folosirea Website-ului/Conținutului/Serviciului, Membrul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Website-ului, Conținutului, Serviciului, societății Vânzătorului, sau oricărui terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare. 

  2.4. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru Document, acesta renunță la accesul la Serviciu, alte servicii oferite de Vânzător  prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor și/sau comunicărilor din partea Vânzătorului de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Vânzătorului sau a Partenerilor acestuia. 

  2.5. Vânzătorul va șterge toate datele care fac referire la acesta din baza lor de date, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

  2.6. Clientul / Membrul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta Documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment. 

  2.7. Pentru a-și exercita dreptul de a nu fi de acord și/sau nu accepta și/sau își revoca acceptul dat pentru Document, acesta poate să contacteze Vânzătorul , sau să folosească legăturile din conținutul primit de la Vânzător  destinate acestui scop. 

  2.8. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unui Contract sau până în momentul în care acesta nu achită contravaloarea tuturor Contractelor încheiate cu Vânzătorul . 

  2.9. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de Vânzător și își revocă acordul exprimat în favoarea Documentului pe perioada derulării unei Comenzi, Vânzătorul va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

  2.10. Acest Website este adresat doar Membrilor persoane juridice, entităților juridice și persoanelor fizice care au cel puțin 18 ani, care au parcurs etapele înregistrării corespunzătoare și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Vânzător, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării. Posibilitatea de a comanda online este disponibilă doar persoanelor cu sediul / domiciliul în România. Devenind Membru, persoana declară faptul că întrunește condițiile sus menționate.

  2.11. Clientul/Membrul care achiziționează produse prin intermediul site-ului www.finegrapes.ro își manifestă acordul de a participa la campaniile promotionale organizate de site-ul www.finegrapesi.ro.

   3. Continut
  3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Vânzătorului, acestora fiindu-le rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare). 

  3.2. Membrului sau Clientului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Vânzător, includerea oricărui conținut în afara Website-ului www.beicevrei.ro, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Vânzătorului sau  asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al Vânzătorului sau. 

  3.3. Orice Conținut la care Membrul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Vânzător  și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Vânzătorului  cu referire acel conținut.

  3.4. Membrul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau necomerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale Documentului.

  3.5. În cazul în care Vânzătorul conferă Membrului sau Clientului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct un anumit conținut la care Membrul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe Website sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea Vânzătorului pentru respectivul Membru/Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare. 

  3.6. Niciun conținut transmis către Membru/Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau a  și/sau al angajatului Vânzătorului sau al  care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut. 

  3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. 

  3.8. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli și restricții în ceea ce privește conținutul Website-ului, în orice moment. 

  3.9. Pentru orice problemă legată de încălcarea drepturilor de autor vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail ************

  4. Contact
   
  4.1. Vânzătorul  publică pe Website datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client sau Membru. 

  4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Website, Membrul sau Clientul permite Vânzătorului să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice. 

  4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea Vânzătorului de a contacta Membrul sau Clientul. 

  4.4. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor, trimiterea de e-mailuri sau notificări adresate Vânzătorului se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Membrului sau Clientului și Vânzătorului, considerându-se astfel că acesta consimte la primirea notificărilor din partea Vânzătorului sau a  în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe Website. 

  4.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

  5. Newsletter și alerte
   

  5.1. În momentul în care, Membrul sau Clientul își creează un Cont pe Website, acceptând Documentul (Termeni și Condiții), acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Vânzătorului. Membrii sau Clienții care își creează Cont pe Website oferă numele și informațiile lor reale, iar noi avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru păstrarea acestor detalii ca atare. 

  5.2. Datele preluate de la Membru în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot și vor fi folosite de către Vânzător și Partenerii săi în limitele Politicii de confidențialitate

  5.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către Membru sau Client se poate face în orice moment:

  • folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newslettere și/sau alerte primite;
  • prin modificarea acceptului sau de a primi newslettere și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea Contului;
  • prin contactarea Vânzătorului, conform cu informațiile de contactare, și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 

  5.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document. 

  5.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newslettere și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Membru sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newslettere și/sau alerte, fără niciun angajament ulterior din partea Vânzătorului, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia. 

  Vânzătorul nu va include în newslettere și/sau alerte transmise Membrului sau Clientului, niciun alt fel de material publicitar sub formă de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al Societății Vânzătorului, la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor. 
   
  6. Modificarea condițiilor de utilizare
   
   Pentru a le face mai adecvate scopului de a avea o excelentă colaborare cu dumneavoastră, aceste condiții de utilizare se pot modifica oricând, fără niciun preaviz sau notificare din partea vanzatorului.
  De aceea, vă rugăm să reveniți pe această pagină de fiecare dată când utilizați Website-ul.
   
  7. Cesionarea si subcontractarea
   
  Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Clientului/Membrului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
   
  8. Accesul la serviciu
   

  8.1. Accesul la serviciu este permis oricărui Membru/Client care posedă sau își creează un Cont. Pentru a i se permite accesul la serviciu, acesta din urmă va trebui să accepte prevederile prezentului document. 

  8.2. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a limita accesul Clientului la Serviciu și de a șterge Contul acestuia în cazul în care consideră că în baza comportamentului avut de către Client, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel Vânzătorul. 

  8.3. Fiecare Membru poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont intre mai mulți Membri/Clienți. 

  8.4. În situația în care se descoperă accese de acest gen, Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la servicii.

  9. Produse, servicii, modalitate de plata 

  9.1. Vânzătorul  poate publica pe Website informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Vânzătorul au încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil. 

  9.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul Serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului. 

  9.3 Vânzătorul  poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe Website la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți. 

  9.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe Website sunt exprimate în lei (RON) și includ TVA. 

  9.5. Tarifele afișate pe Website si tăiate de o linie semnifică prețul nediscountat al unui produs care se afla intr-o perioada promotionala de reduceri de preturi.

   9.6. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în RON. În cazul în care plata se face prin card bancar, aceasta va fi confirmată în momentul în care se va emite factura către Client. Până în acel moment contravaloarea comenzii va fi blocată pe contul Clientului nefiind transferată în conturile Vânzătorului. 

  9.7. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate  fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul. 

  9.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau serviciilor disponibile pe Website (imagini/statice/dinamice/prezentări multimedia/etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind cu titlu de prezentare. 

  9.9. În descrierea produselor și/sau serviciilor Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective. 

  9.10. Pe Website-ul www.finegrapes.ro sunt acceptate următoarele modalități de plată:

  • plata în numerar la momentul livrării produselor;
  • plată prin card bancar prin procesatorul de plati ****
  • plată prin virament bancar în contul *********
  Livrarea se face dupa confirmarea platii catre:
   
  10. Comanda online
   

  10.1. Clientul poate efectua Comenzi de produse comercializate la un moment dat, pe Website sau telefonic (comanda minimă este de 200 RON). 

  10.2. Prin finalizarea Comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document „Comanda”. 

  10.3. Prin finalizarea Comenzii, Clientul consimte ca Vânzătorul să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător sau de Partenerii săi, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. 

  10.4. Vânzătorul poate anula în mod unilateral Comanda efectuată de către Client,  fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

  • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a tranzacției, în cazul de plății online;
  • invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Vânzător , în cazul plății online;
  • datele furnizate de către Client pe Website sunt incomplete sau incorecte;
  • activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură de partea Vânzătorului;
  • realizarea a mai mult de două livrări consecutive eșuate;
  • în situația apariției unei tranzacții suspecte sau declarată ca suspectă de către o autoritate, instituție, unitate bancară său persoana în drept;
  • pentru alte motive obiective. 

  10.5. Clientul poate renunța la o Comandă efectuată, atunci când este contactat pentru finalizarea Comenzii prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător , în orice situație în care este necesară contactarea Clientului. 

  10.6. În cazul în care Clientul renunță la o comandă efectuată cu plata cu card bancar și în care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancară, în sensul blocării în contul Clientului a contravalorii produselor și serviciilor achiziționate de către acesta, suma aceasta va fi deblocată de către Vânzător în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul a luat la cunoștință de acest fapt. 

  10.7. În cazul în care unele produse comandate de către Client printr-o comandă efectuată cu plata cu card bancar nu sunt disponibile pe stoc, Vânzătorul  va informa clientul asupra acestui fapt și vor dispune deblocarea în contul Clientului a contravalorii acestor produse, în cazul în care această sumă a fost blocată pe cardul Clientului, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

  10.8. În cazul în care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul său, acesta are dreptul de a modifica conținutul comenzii sale, în momentul în care este contactat de către Vânzător, în limita valorii blocate pe cardul său. 

  10.9. În cazul in care Clientul a ales metoda de plată prin card bancar, iar contravaloarea produselor/serviciilor comandate a fost blocată pe cardul sau, iar contravaloarea noii sale comenzi este mai mică decât contravaloarea produselor/serviciilor comandate inițial, Vânzătorul  va dispune deblocarea în contul Clientului a valorii diferenței dintre contravaloarea comenzii inițiale și a noii comenzi, în maxim 48 de ore de la data la care Vânzătorul  a luat la cunoștință acest fapt. 

  10.10. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea Vânzătorului sau, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora. 

  10.11. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

  11. Comanda telefonică 
  Clientul/Membrul poate efectua comenzi telefonice la numărul/numerele de telefon puse la dispoziție de către Vânzător și care sunt regăsite pe site.
   
  12.Contract și finalizare

  12.1. Vânzătorul va include în coletul expediat către Client, în funcție de tipicul fiecărui produs, toate documentele necesare care să ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client. 

  12.2. Vânzătorul va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa. 

  12.3. Contractul la care se adaugă documentele care atestă livrarea către Client a produselor contractate de acesta, de partea Vânzătorului, devine Contract onorat.

  13. Transport produse
   

  13.3. Livrarea către Client a produselor/serviciilor achiziționate, este efectuată direct de către Vânzător privind categoriile de produse comercializate de fiecare dintre ei prin intermediul website-ului www.finegrapes.ro, în Cluj, sau prin intermediul unei firme de curierat rapid în restul localităților din România. 

  13.4. Livrările se vor efectua, în medie, în 72 de ore de la confirmarea comenzii.

  13.5. În cazul în care produsul va fi livrat cu depășirea termenului sus menționat, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail, în termen de 48 de ore de la confirmarea Comenzii, caz în care, Clientul poate renunța în scris la comandă. În această situație, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. 

  13.5. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat.

  13.6. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera ca accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprimă opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anularea comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătorul  va înapoia sumele plătite. În eventualitatea în care plata a fost efectuată înainte de data livrării produsului/produselor comandat(e), sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile. 

  16.7. Livrarea produselor comandate de către clienți prin intermediul Website-ului www.finegrapes.ro se va face doar pe teritoriul României.

  14. Calitate și garanții
   

   14.1. Toate Produsele comercializate de Vânzător și Partenerii săi îndeplinesc standardele de calitate și garanții impuse de Ordonanța de urgență nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

  14.2. În cazul în care Vânzătorul  nu poate executa contractul din cauză că produsul nu este disponibil, va informa Clientul despre această indisponibilitate, la data la care Vânzătorul  ia la cunoștință despre acest caz. În eventualitatea în care Produsul a fost deja plătit de către Client, sumele vărsate ca plată vor fi rambursate de către Vânzător  în termen de maximum 30 de zile, cu excepția cazului în care părțile convin altfel. 

  14.3 În eventualitatea depășirii termenului de livrare în medie, de 72 de ore de la confirmarea Comenzii, Vânzătorul va informa Clientul prin e-mail și va agrea cu acesta prelungirea termenului de livrare cu o perioadă ce nu va depăși termenul de livrare prevăzut inițial. În cazul în care, în cadrul noii perioade agreate de comun acord, produsul va fi indisponibil pentru livrare, Clientul poate solicita rezilierea contractului la distanță și anularea comenzii. 

  14.4. Clientul are la dispoziție un termen de 24 de ore de la data emiterii notificării de informare pentru a-și exprima opțiunea privind produsul comandat. 

  14.5. Lipsa primirii de către Vânzător a unui răspuns din partea Clientului în termenul precizat, se va considera că accept tacit al acestuia pentru prelungirea perioadei de livrare. În toate cazurile în care Clientul își exprima opțiunea în scris pentru rezilierea contractului și anulare a comenzii, dacă produsul a fost deja plătit de acesta, Vânzătul va înapoia sumele plătite în totalitate conform legii, în termen de 30 de zile. 

  14.6. Sumele plătite pentru produse vor fi rambursate în termen de 30 de zile în măsura în care Vânzătorul deține toate informațiile necesare în acest sens, respectiv comunicarea de către client în scris, a contului IBAN în care se va efectua transferul sumelor plătite. 

  14.7. În cazurile puțin probabile în care livrările produselor s-ar face cu un termen de valabilitate mai mic de 30 de zile in mod normal, Clientul are următoarele posibilități:

  a) să ceară înlocuirea acestui produs în maxim 15 zile calendaristice fără a fi nevoie să suporte cheltuieli suplimentare;

  b) să beneficieze de o reducere a prețului acestui articol, însă fără a putea fi mai mic decât prețul de achiziție al furnizorului;

  c) să declare rezoluțiunea contractului, să returneze bunurile primite și să primească înapoi contravaloarea mărfurilor fără alte cheltuieli suplimentare. 

  15. Dreptul de retragere din contract. Anularea comenzilor. Returnarea produselor

  15.1. Aveți dreptul de a vă retrage din prezentul contract pentru produsele comercializate, fără a preciza motivele, în termen de 14 zile calendaristice 

  15.2. Perioada de retragere expiră după 14 zile pentru produsele comercializate, începând:

  • din ziua încheierii contractului;
  • din ziua în care intrați dv. sau o parte terță, alta decât transportatorul, indicată de dumneavoastră, în posesia fizică a produselor;
  •  
  • 15.3. Pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declarație neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail. 

  15.4. Pentru a respecta termenul limită de retragere este suficient să trimiteți comunicarea privind exercitarea dreptului de retragere înainte de expirarea perioadei de retragere. 

  15.5. Dacă vă retrageți, vom rambursa orice sumă pe care am primit-o de la dvs., inclusiv costurile livrării, cu excepția costurilor suplimentare determinate de faptul că ați ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract. Vom efectua această rambursare folosind aceeași modalitate de plată ca și cea folosită pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care v-ați exprimat acordul expres pentru o altă modalitate de rambursare. În orice caz, nu vi se vor percepe comisioane ca urmare a unei astfel de rambursări. 

  15.6. Putem amâna rambursarea până la data la care primim înapoi produsele sau până la momentul la care ne-ați furnizat dovada că ați trimis înapoi produsele, fiind valabilă data cea mai apropiată.

  15.7.  Avand in vedere faptul ca noi comercializam produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de dvs. si/sau faptul ca furnizam ca si produse – bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care noi nu le putem controla, in conformitate cu prevederile art.16 lit.e) si lit.g) din OUG 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, dvs. nu veti putea sa va exercitati dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice calculat conform art.18.2 de mai sus.

  15.8. Clientul trebuie să verifice produsele livrate de Vanzator sau de curier in numele Vanzatorului la adresa de livrare înainte de acceptarea comenzii / semnarea și confirmarea comenzii. Prin această semnătură, Clientul confirmă și ratifică cumpărarea în persoană. 

  * Clientul declară că o terță parte poate ratifica comanda în numele său, de exemplu dacă Clientul nu este la adresa finală de livrare sau a desemnat o terță parte pentru colectarea și semnarea comenzii. Clientul (și/sau terța persoană menționată) este astfel responsabil pentru a verifica dacă serviciul furnizat este corespunzător și, după caz, de colectarea unor dovezi suficiente că acesta nu a fost adecvat.

  15.9. Conform prevederile art.16 lit.c) si d) din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, in momentul in care va interveni una dintre situatiile mentionate mai sus, Clientul nu isi va putea exercita dreptul de retragere din contractele de vanzare-cumparare al produselor incheiate la distanta sau in afara spatiilor comerciale, in termenul de 14 zile calendaristice, in cazul furnizarii de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar sau in cazul furnizarii de produse care sunt susceptibile a se deterioara sau a expira rapid. 

  15.10. Dacă Clientul a furnizat o adresă incorectă pentru livrarea produselor, poate introduce o nouă adresă în orice moment cu condiția să fie în același oraș ca cel din comanda inițială. 
   
  16. Frauda
   

  16.1. Vânzătorul nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail, telefonic, SMS etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

  16.2. Clientul/Membrul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către terți a datelor sale confidențiale. 

  16.3. Vânzătorul își declină orice responsabilitate, în situația în care un Membru/Client ar fi/este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde că este/reprezintă interesele Vânzătorului. 

  16.4. Clientul sau Membrul va informa Vânzătorul asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact. 

  16.5. Vânzătorul nu promovează SPAM-ul. Orice Membru/Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea contului de client aferent acestei adrese de e-mail. 

  16.6. Comunicările realizate de către Vânzător  prin mijloace electronice de comunicare la distanță (ex: e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului. 

  16.7. Următoarele scopuri atinse sau nu, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau a societății Vânzătorului. Vânzătorul  își rezervă dreptul de se adresa oricărei autorități competente împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat să, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

  • de a accesa datele de orice tip ale altui Membru/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;
  • de a altera sau de a modifica conținutul Website-ului sau orice corespondență expediată prin orice modalitate de către Vânzător  către Membru / Client;
  • de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;
  • de a accesa sau de a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către Vânzător  către Membru / Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului. 

  16.8. Clientul Website-ului www.beicevrei.ro este de acord, iar Vânzătorul are obligația ca în cazul tranzacțiilor suspecte sau declarate suspecte, la solicitarea oricărei autorități publice, instituții autorizate, unități bancare partenere sau a altei asemenea entități, să comunice datele cu caracter personal ale Clientului, punându-se în vedere solicitantului acestor date faptul că acesta are obligația de a păstra caracterul de confidențialitate a datelor comunicate.

  17. Condiții de înlaturare a răspunderii
   

  17.1. Vânzătorul  nu poate fi ținut responsabil în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții. 

  17.2. În cazul în care un Membru/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Vânzător  violează drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Vânzătorul , conform detaliilor de contact, astfel încât Vânzătorul  să poată lua o decizie în cunoștință de cauză. 

  17.3. Vânzătorul  nu garantează Membrului sau Clientului accesul pe Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial său integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Vânzătorului. 

  17.4. Vânzătorul nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora. 

  17.5. Vânzătorul este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-urilor și/sau al conținutului transmis către Membru sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-urilor, e-mailului sau al unui angajat al Vânzătorului, atunci când această utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură Membrului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut. 

  17.6. Vânzătorul nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

  • serviciul va fi potrivit cerințelor clientului;
  • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;
  • produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului. 

  17.7. În limita prevederilor prezentelor Termeni și Condiții, operatorii, administratorii și/sau proprietarii Website-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legătură / tranzacție/colaborare/etc. care pot apărea între Client sau Membru și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul Website-ului.

   
  18. Forța majoră și cazul fortuit 
   

  18.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, niciuna din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumbă în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră, astfel definit in legislatia romana.

  18.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment. 

  18.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit. 

  18.4. Dacă în termen de 48 de ore de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese. 

  18.5. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 48 de ore de la data producerii evenimentului dar numai in cazul in care evenimentul o împiedică să o ducă la bun sfârșit.

  19. Litigii
   
  19.1 Eventualele probleme care pot aparea in derularea unei comenzi ce nu s-a putut rezolva prin e-mail sau telefon cu operatorul cu care ati discutat in prealabil, puteti lua legatura pentru consiliere interna gratuita cu  Alexandra Peștean, la adresa ********. 
  19.2 Problemele nesolutionate pe cale amiabila de catre parti, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Romania.

  19.3 Prezentul Document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația în vigoare la momentul redactării.

  20. Dispozitii finale 
   
   

  20.1. Vânzătorul și Partenerii săi își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului, structurii acestuia, Serviciului, precum și orice Conținut fără o notificare prealabilă Membrului sau Clientului. 

  20.2. În limita prevederilor prezentului Document, Vânzătorul  nu va putea fi făcut responsabil pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului. 

  20.3. Vânzătorul  își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

  21. Prevederi diverse 
   

  În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu informatii de orice natură, vă rugăm să ne contactați la:

  Telefon: +40 750 129 525

  E-mail: office@finegrapes.ro

  Program: Luni – Sâmbată între orele 9.00 – 19:00.